מאמרים

איך לנהל את כספי הקיבוץ בתנאי השוק הנוכחיים

ברק סורני, מנכ"ל פסגות ניירות ערך – מדבר על האחריות העצומה המוטלת על הגורם המנהל את כספי הקיבוץ מחייבת התאמה מדויקת של הרכב תיק ההשקעות לטווח ההשקעה ולצרכי הנזילות של הקיבוץ.

2017-07-26T09:35:43+03:00

מיזוג פעילות חקלאית – קיבוץ תשומות להגדלת רווחים

במאמר זה תוכלו לקרוא על הסוגיות המרכזיות הנוגעות למיזוגים:
• הסיבות למיזוג פעילות חקלאית.
• השלבים העיקריים במהלך המיזוג והתמודדות עם האתגרים בו.
• בחינת העיתוי למיזוג.

2017-07-26T08:24:51+03:00
עבור למעלה