כללים לניהול פיננסי בקיבוץ – מצגת מאת פרופ' אמיר ברנע

Call Now Button