גיבוש היכולות הפיננסיות לאתגרי מקרקעין – בראי ניהול הסיכונים – מצגת מאת רו"ח אהד עובד

Call Now Button