בקרת תיק השקעות

כללי

 •  קיבוצים ומושבים רבים מחזיקים ביתרות של עשרות מיליוני שקלים, מרביתן  פזורות במגוון בתי השקעות וחלקן מנוהלות באופן עצמאי.
 • לניהול כספים בהיקפים גדולים יש להקדיש את תשומת הלב הראויה ולהימנע משיטת "שגר ושכח" בידי בתי ההשקעות השונים וללא בקרה נאותה מצד הלקוח.
 • אנו בעובד גובי, פיתחנו כלי יעיל ופשוט ללקוחותינו, המאפשר להם ביצוע מעקב ובקרה תקופתיים (אחת לחודש או לרבעון) על הנעשה בתיקים, בין אם הם מנוהלים באופן עצמאי או באמצעות בתי השקעות.

במסגרת השירותים אותם אנו מעניקים ללקוחותינו, אנו מסייעים לגבש מדיניות ומגבלות השקעה, בהתאם לרמת הסיכון הנאותה ולמדיניות הנזילות הפרטנית של הקיבוץ או המושב.

 

מושגים בסיסיים בתחום ההשקעות:

 

סיכוני שוק

סיכוני שוק  כוללים בתוכם מספר סיכונים המשפיעים על שווי תיק ההשקעות:

 • סיכון בסיס – הסיכון ששינויים בשערי חליפין או במדד המחירים לצרכן יקטינו את השווי של התיק.סיכון ריבית – הסיכון ששינויים בשיעורי הריבית במשק יקטינו את שווי התיק.
 • סיכון מניות/אופציות – סיכון כי שינויים במחירי מניות/אופציות יקטינו את שווי התיק.

דירוג אשראי (אג"ח)

דירוג האג"ח נקבע ע"י חברות דירוג (בארץ פועלות מעלות ומידרוג) ומייצג את סבירות החברה לעמוד בתשלומי ההתחייבות שלה (קרן וריבית). בחברות עם דירוג גבוהה נראה לרוב ריביות נמוכות ואילו עם הורדת הדירוג אנו נראה עליה בריביות וירידה בשווי הנייר.

יש לקחת בחשבון את סיכון הדירוג, שכן ירידה בסולם הדירוג יביא לירידה בשווי התיק.

מדד שארפ

המדד מחשב את התשואה העודפת (מעל תיק הייחוס) שניתן להשיג לכל 1% סטיית תקן. מקובל להשתמש במדד זה לבחינת ביצועים של תיקי השקעות ולהשוואה בין ביצועי תיקים.

מח"מ

משך חיים ממוצע של איגרת חוב מודד את אורך התקופה הממוצעת לקבלת התזרימים מהאיגרת.  מקובל להשתמש במח"מ גם למדידת הרגישות של התיק לשינויים בריבית.

 

שיקולים בבניית תיק ייחוס – BenchMark

מנהל הכספים בקיבוץ או במושב נדרש להגדיר תיק השקעות בסיסי, אשר ישמש להגדרת תשואה וסיכון המועדפים. תיק זה יהווה בסיס לבדיקת הביצועים של הברוקרים בפועל.

תיק ייחוס מייצג תכנון השקעה ארוך טווח ולכן לא מומלץ לשנותו לעיתים תכופות. לכן, על מנהל הכספים לגבש אסטרטגיה ארוכת טווח  בדבר אופן ניהול תיק ההשקעות.

על בסיס תיק הייחוס שייבחר, יוגדרו מגבלות השקעה לברוקרים השונים. כמו כן, גם הקצאת (אלוקציה) התיק המנוהל עצמאית תהיה על בסיס ההגדרות של תיק הייחוס.

למעט תשואות רצויות הנגזרות מרמת סיכון אותה מוכן מנהל הכספים לקחת, ישנם גורמים נוספים אשר ישפיעו על בחירת תיק הייחוס.

לדוגמא: מח"מ התיק שייבחר ייגזר משיקולי נזילות הקיימים במושב/קיבוץ. לכן, מומלץ לבצע עבודה מקדימה בה ייבחן התכנון ארוך הטווח של ההשקעות, הוצאות והכנסות הצפויות ומכאן ניתן להסיק על הסכומים הפנויים להשקעות שונות בהתאם למח"מים השונים.

בעזרת תיק הייחוס נוכל להשוות בין ביצועי הברוקרים השונים ע"י שימוש במדד שארפ, נוכל לבדוק אם הברוקרים והתיקים בניהול עצמי באמת "הכו את המדדים".

 

יתרונות וחסרונות ניהול ע"י ברוקר

נשאלת השאלה: מדע להשקיע באמצעות ברוקר אם בחרנו תיק השקעות לפי רצוננו?
ברוקר טוב יכול להשיג תשואה עודפת בשל היכרות רציפה עם השוק הסחיר. למנהל הכספים בקיבוץ או במושב אין את הכלים הנדרשים למעקב אחרי תנודות יומיות בשוק. ברוקר מקצועי ידע לנצל הזדמנויות בשוק ולעשות תשואה עודפת.

חסרונות בניהול התיק באמצעות ברוקר נובעים מדמי ניהול שנגבים ללא קשר לתשואה המושגת וכן המשאבים הדרושים לצורך בקרה ופיקוח על פעולות הברוקר.

בונים יחד את תיק ההשקעות ומנהלים אותו

המתודולוגיה של עובד גובי

במהלך השנים האחרונות, צברנו ניסיון בניתוח תיקי השקעות וביצוע בדיקות רגישות לסיכוני שוק. במסגרת העבודות אותן ביצענו ללקוחותינו במהלך השנים, הוצג תיק ההשקעות ברמת נייר, לכל נייר הוצמד המח"מ, תשואה, דירוג ומגזר הצמדה.

המודל מאפשר לראות את תיק ההשקעה בחלוקות שונות כגון אפיקים, בתי השקעות ועוד.

בנוסף, בנינו יחד עם לקוחותינו תיק ייחוס (Benchmark). ע"י מעקב שוטף אחר תשואות התיקים המנוהלים ותשואות תיק הייחוס נבנה מדד שארפ והתבצע השוואה בין הברוקרים השונים.

כמו כן, אנו מקיימים בקרה שוטפת על הדיווחים המתקבלים מבתי ההשקעות, כדי לאתר  טעויות בדיווחים בשיוך לאפיקים, חישובי שווי ועוד ובמקביל מתבצעת בקרה על מגבלות ההשקעה שהוגדרו לברוקר.

המודל פועל גם על התיקים המנוהלים באופן עצמאי אשר עליהם קיים אצל הלקוח מידע מועט יותר מהמידע המתקבל מהברוקרים.

השוואת ממוצע חודשי לאורך זמן של תשואת תיק מול תשואת תיק הייחוס, כולל חישוב מדד שארפ:

ממוצע חודשי תיק השקעות א'

ממוצע חודשי תיק ייחוס

ממוצע תשואה עודפת חודשית על תיק הייחוס

0.54%

0.50%

0.04%

 

 

3.75%

סטיית תקן

 

 

0.01

מדד שארפ

הצגת תיק האג"ח כולל דירוג, מח"מ והשוואה לתקופה נוספת:

מספר נייר

שם נייר

דירוג

כמות

שער

שווי רבעון 2

שווי רבעון 3

מח"מ

1108927

ממצמ 0418

AAA

530,000

137.05

713,963

726,365

4.21

1113646

ממצמ 0614

AAA

252,100

115.04

288,478

290,016

0.68

1114750

ממצמ 1019

AAA

195,000

128.54

247,280

250,653

5.48

9590431

גליל 5904

AAA

78,500

152.04

122,013

119,351

9.1

ממשלתי צמוד

1,371,733

1,386,385

חישוב מח"מ משוקלל לכל תיק ההשקעות (מורכב ממספר תיקים מנוהלים):

אפיק

מח"מ משוקלל

קונצרני בארץ

3.145

ממשלתי צמוד

5.021

ממשלתי שקלי

3.751

יוצרים ערך מוסף מהותי בתיק ההשקעות של הלקוח

כלי הבקרה לתיק ההשקעות של עובד גובי אינם מתמצים במניעת סיכונים וטעויות בניהול תיק ההשקעות אלא יוצרים ערך מוסף מהותי ללקוחותינו, באמצעות:

 • מחשבה על אסטרטגיית השקעה ארוכת טווח.
 • יכולת השוואה בין ברוקרים שונים.
 •  מעקב אחר תשואות בחשבונות המנוהלים באופן עצמאי.
 • מידע מרוכז על כלל תיק ההשקעות.
 •  בקרה על מגבלות השקעה.
 •  בחינת ביצועים לעומת תיק הייחוס.
 •  הכרות מעמיקה עם ההשקעות המנוהלות אצל הברוקרים.
 •  בקרה על המידע המתקבל מהברוקרים.
 •  ניתוח תקופות להשקעה בהשוואה לנזילות נדרשת.

מאז הקמתנו, צברנו נסיון וידע רב בבקרה על תיקי השקעות. נסיוננו משלב את הידע שצברנו בעבודה עם הגופים הפיננסיים הגדולים במשק הישראלי, לרבות בנקים, חברות ביטוח ובתי השקעות, יחד עם הנסיון והידע שצברנו בבקרה על ניהול תיקי ההשקעות של קיבוצים רבים.

יתר על כן, מעמדנו כגוף מייעץ בלתי תלוי מאפשר לנו להעניק ללקוחותינו מידע וייעוץ אובייקטיבי ומעשי, אותו הם יכולים ליישם ובאמצעותו לנהל את ההשקעות שלהם באופן מושכל ואפקטיבי, שיעניק לא רק את המטרות אלא גם ייצור ערך מוסף אמיתי.

Call Now Button