אסטרטגיה פיננסית

אסטרטגיה פיננסית 2017-07-23T10:56:52+03:00

תכנון מדיניות ויצירת כלים לבניית מודל אסטרטגיה פיננסית לטווח ארוך המאפשר צמיחה עסקית הן להשקעות ריאליות והן להשקעות פיננסיות תוך שמירה על איתנות פיננסית. המודל בוחן את היכולות של הקיבוץ לעמוד בהחלטות שהתקבלו וכאלה העומדות בפניו בראייה רב שנתית עתידית וכן בוחן את היכולות של הקיבוץ בתרחישים שונים. תכנון מדיניות פיננסית כולל ניתוח המקורות והשימושים השונים מנקודת מבט פיננסית וכולל, בין היתר, את המודולים הבאים:

  • מדיניות ההשקעות הריאליות העתידיות.

  • מדיניות ההשקעות הפיננסיות העתידיות.

  • מדיניות החוב.

  • ערבויות ושעבודים.

  • מדיניות הנזילות.

  • מדיניות הדיבידנד.

  • מדיניות פנסיה.

  • ממשקים בין קהילה ועסקים.

Call Now Button