איך לנהל את כספי הקיבוץ בתנאי השוק הנוכחיים

ברק סורני, מנכ"ל פסגות ניירות ערך – מדבר על האחריות העצומה המוטלת על הגורם המנהל את כספי הקיבוץ מחייבת התאמה מדויקת של הרכב תיק ההשקעות לטווח ההשקעה ולצרכי הנזילות של הקיבוץ

ניהול תיק ההשקעות של קיבוץ לא שונה בהרבה מתיקי השקעות של ארגונים אחרים, אלא שבמהות שלו, מעצם היותו כזה המכיל את כספי הקיבוץ, על הגורם האחראי עליו, וכמובן שגם על הגוף המנהל אותו, מוטלת אחריות גדולה במיוחד. לכן, ישנה חשיבות גדולה למיפוי צרכים נכון של הקיבוץ, ולחשיבה מעמיקה באשר ליעדי הקיבוץ בטווח הקצר, הבינוני והארוך, והכל בהתאם למצב הדינמי של  השווקים.

הדבר נכון שבעתיים בתקופה של שוק תנודתי, כמו שזה שאנו חווים בשנים האחרונות, ובסביבה של ריבית נמוכה אשר הופכת את ניהול ההשקעות למאתגר עוד יותר. כשהריבית אפסית, יש להשקיע משאבים רבים במיוחד במחקר מעמיק ובהיכרות עם השוק, וזאת על מנת לאתר מניות ואיגרות חוב בעלות פוטנציאל לתשואה טובה, ללא לקיחת סיכונים חריגים.

כיצד נוכל לעמוד ביעדים הפיננסים של הקיבוץ תוך ניהול התיק באחריות? – המפתח לכך מצוי בשלב אפיון הצרכים. בשלב זה, עליכם לעדכן את מנהל ההשקעות שלכם (או היועץ המטפל עבורכם בנושאים הכספיים) בצרכים הפיננסים של ההון שינוהל בתיק וכן בטווח ההשקעה.

עבור קיבוצים מסוימים, הכסף שינוהל בתיק ההשקעות מורכב מרזרבות תפעוליות שנועדו לשימוש בטווח הזמן הקרוב או הבינוני, ובחלקם, אלו כספים שמיועדים לתשלום פנסיות לחברי הקיבוץ בטווח הרחוק, או לחילופין, משמשים כרזרבות ארוכות טווח. לעיתים מנהלים קיבוצים מספר תיקים בעלי מטרות שונות.

 

עסק לכל דבר

כאמור, מניסיוננו, מאפייני תיקי ההשקעות של הקיבוצים, דומים במובנים רבים לניהול תיק של חברות או ארגונים אחרים, וזאת, בין היתר, משום שהקיבוץ מתנהל כמו עסק לכל דבר, עם מאזן, רווח והפסד ותזרים מזומנים דינמי.

יחד עם זאת, ישנם מספר הבדלים שחשוב לציין. ראשית, חברות מנהלות לרוב את תיק ההשקעות לטווח קצר עד בינוני, בין היתר משום שבחברה לרוב ישתמשו בכספים לצורך הרחבת העסק. להבדיל מחברות, הרי שלקיבוצים יש מטרה חשובה וייחודית  – שמירה על  עתודות הכספים לטובת חברי הקיבוץ ועתידו.

משכך, אנו יודעים כי מי שאחראי על תיק ההשקעות בקיבוץ, חש אחריות עצומה כלפי החברים, ונוהג בכסף כאילו היה מדובר בחסכונותיו האישיים. לכן, חשוב לבחור במנהל תיקים אשר מודע לחשיבות הכספים ושם דגש על ניהול סיכונים וסטיות תקן נמוכות בתיק. אלו חייבים לבוא לצד מחקר מעמיק המשמש כבסיס להחלטות ההשקעה, ושירות אישי ומקצועי לאורך זמן.

טווחי השקעה וחלוקת תיק לדוגמא

קצר

עד שנה

השקעות נזילות

50% קרנות כספיות ומק"מים.

40% אג"ח ממשלתיות במח"מ קצר. 10% אג"ח קונצרניות במח"מ קצר. ודירוג גבוה (A  ומעלה).

בינוני

שנה – שלוש שנים

קרן מילואים

צרכים מיוחדים

20% מניות בחלוקה שווה בין ישראל לחו"ל.

40% אג"ח ממשלתיות במח"מ בינוני (סביב ארבע שנים).

40% אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה (BBB  ומעלה).

ארוך

יותר מארבע שנים

השקעות פנסיוניות

ניהול רזרבות פיננסיות

30% מניות בחלוקה שווה בין ישראל לחו"ל.

30% אג"ח ממשלתיות במח"מ בינוני ארוך (סביב חמש שנים).

35% אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה (BBB  ומעלה).

5% אג"ח קונצרניות  HIGH YIELD.

 

לנהל את טווח ההשקעה

אם מדובר בכסף שצריך להיות נזיל (טווח השקעה קצר של עד שנה) נעדיף להשקיע בנכסים הנחשבים סולידיים יותר, דוגמת קרנות כספיות, מק"מים, איגרות חוב ממשלתיות במח"מ קצר ואיגרות חוב קונצרניות במח"מ קצר המדורגות גבוה. אפיקים אלו מתאימים למצבים בהם אנו רוצים לשמור על נזילות גבוהה יחסית.

כשאנו מנהלים תיק השקעות לטווח הבינוני (קרן מילואים או צרכים מיוחדים אחרים) בטווח השקעה של שנה עד שלוש שנים, נעדיף לרוב להשקיע בתיקים המשלבים השקעה במניות בישראל ובחו"ל, עם איגרות חוב ממשלתיות במח"מ בינוני ואיגרות חוב קונצרניות המדורגות BBB  ומעלה.

יש לציין כי מרבית כספי הקיבוצים מנוהלים לטווח הארוך (יותר מארבע שנים). במקרים רבים מדובר בכספים שמיועדים לפנסיות לחברי קיבוץ (השלמת חבות אקטוארית כלפי החבר) או כספים אחרים של הקיבוץ. כספים המנוהלים לטווח הארוך, נעדיף להשקיע בתיק המורכב ממניות בארץ ובחו"ל, מאיגרות חוב ממשלתיות במח"מ בינוני ארוך, מאיגרות חוב קונצרניות בדירוג השקעה BBB  ומעלה.

 

בחינת צרכים

כאמור, ישנה חשיבות עצומה לבחינת הצרכים של הקיבוץ מידי תקופה, והתאמתם לתיק ההשקעות. אלו יסייעו לכם להבטיח על שמירה על כספי הקיבוץ, כמו גם על האינטרסים והצרכים של חבריו.

אנו בפסגות מסייעים לכם לעשות זאת על ידי התאמת מבנה תיק ההשקעות ואופן ניהולו לצרכי הקיבוץ באופן שוטף. ניהול התיק מתבצע על ידי צוות עובדים מיומן ומנוסה, תוך שמירה על סטיית תקן נמוכה. נוסף על כך, הקיבוץ מלווה על ידי מנהל קשרי לקוחות המתמחה בטיפול בקיבוצים ועומד לרשותכם בכל דבר ועניין. מנהלי ההשקעות של פסגות משתתפים בישיבות של הקיבוץ בהן מוצגים ביצועי התיק, ואף מספקים תחזיות של מחלקת מחקר המקרו של פסגות.

מניסיוננו, אין תחליף לניהול תיק מקצועי וקשר אישי בין מנהל התיק לבין הקיבוץ, כמו גם לשקיפות ואמינות בכל הקשור לכך. אלו מביאים לרוב לתוצאות הרצויות ולהשאת תשואה אופטימלית לכספי הקיבוץ.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. האמור לעיל אינו מהווה הבטחה מצד פסגות להשגת תשואה כלשהי. פסגות עוסק בשיווק השקעות ולא בייעוץ.

Call Now Button